Мануални тестове

Бързи Тестове

МЕДИЛАБ ЕООД предлага широка гама бързи имунохроматографски и серологични тестове (латекс и хемаглутинация), производство на ДИАЛАБ – Австрия.

Бързите тестове са подходящи за спешен медицински скрининг и за използване в болници с ограничени ресурси, без необходимост от каквато и да е апаратура.

Бързите Имунохроматографски скринингови тестове

за качествено определяне на антитела или антигени са лесни за изпълнение и осигуряват бързи резултати в рамките на минути - тестове за Тропонин (Troponin I), CRP, Хламидия, Сифилис, Окултни кръвоизливи (FOB), Хеликобактер пилори (H.pylori), Ротавирус, Аденовирус и други.

Списък с Бързи Имунохроматографски скринингови тестове

Виж тестовете тук

Бързите Латекс-аглутинационни тестове

се използват широко като диагностични тестове за идентифициране наличието на вируси, бактерии или антитела – тестове за Инфекциозна мононуклеоза (IM), Сифилис - RPR и TPHA, Антистрептолизин O (ASO), ревматоиден фактор (RF), С-реактивен протеин латекс (CRP latex) и други.

Списък с Латекс-аглутинационни тестове

Виж тестовете тук
За повече информция се свържете с нас.