Биохимия

Автоматични Биохимични Aнализатори


URIT 8210

URIT 8210


  • 330 проби на час
  • 71 позиции за проби
  • 60 позиции за реактиви в хладилно отделение
  • Aвтоматично миене на кювети
URIT 8460

URIT 8460


  • 420 проби на час
  • 78 позиции за проби
  • 80 позиции за реактиви в хладилно отделение
  • Автоматично миене на кювети
  • Вариант и с електролитен модул