Имунология

Автоматични Имунологични Aнализатори

от Миндрей
Хемилуминисценция (CLIA)

Модел Mindray CL-1200i

Един от най-бързите настолни имунологични анализатори.

Модел Mindray CL-1200i
CL1200i

Модел Mindray CL-900i

Един от най-малките имунологични анализатори.

Модел Mindray CL-900i
CL900i

Характеристики


  • Анализаторите CL1200i и CL900i използват напълно еднакви реактиви и консумативи
  • 180 теста на час
  • 63 параметъра (допълнително 27 се разработват)
  • Възможност за добавяне на проби и реактиви по време на работа
  • Приоритетно изработване на спешни проби
  • Готови за употреба реактиви, калибратори и контроли
  • Наличие на СЕ и възможност за връзка с ЛИС
  • Последно добавени тестове към аналитичното меню:
  • - SARS-CoV-2 IgM – време за анализ 30 мин.
  • - SARS-CoV-2 S-RBD IgG – време за анализ 30 мин.
За повече информция се свържете с нас.