Електролитен анализ

Автоматичен йон-селективен анализатор


 • Автоматичен йон-селективен анализатор Модел i-Smart 30PRO
 • Автоматичен йон-селективен анализатор Модел i-Smart 30PRO
 • Автоматичен йон-селективен анализатор Модел i-Smart 30PRO

Модел i-Smart 30PRO

Анализаторът i-Smart 30PRO е изключително ефективен, малък, компактен, напълно автоматизиран, с минимална операторска намеса и поддръжка.

 • Измервани параметри: Na+, K+, Cl¯.
 • Използва само един консуматив за работа – касета, в която са включени:
 • - реактиви
 • - електроди
 • - пробовземаща игла
 • - контейнер за отпадни течности
 • Тип проба - неразредена урина, пълна кръв, серум, плазма. Директно аспириране от спринцовка, капилярка или епруветка.
 • Връзка с информационна система
За повече информция се свържете с нас.