Хематология

Автоматични Хематологични Анализатори

от Dymind
5 Diff


Модел DH76

Автоматичен Хематологичен анализатор

Модел DH76

CBC + DIFF + Аутосемплер


 • 80 проби на час
 • Непрекъснато дозареждане на проби
 • 20 μl венозна или капилярна кръв
 • Работа със затворени или отворени първични епруветки
 • Порт за отворени микроепруветки
 • Възможност за избор на режим на работа
 • Отлична възпроизводимост в ниска и висока област
 • Висока линейност
Автоматичен Хематологичен анализатор Модел D7-CRP

Автоматичен Хематологичен анализатор

Модел D7-CRP

CBC + DIFF + CRP + Аутосемплер


 • 90 проби на час
 • Непрекъснато дозареждане на проби
 • 20 μl венозна или капилярна кръв
 • Работа със затворени или отворени първични епруветки
 • Порт за отворени микроепруветки
 • Възможност за избор на режим на работа
 • Отлична възпроизводимост в ниска и висока област
 • Висока линейност
Автоматичен Хематологичен анализатор Модел DF50

Автоматичен Хематологичен анализатор

Модел DF50

CBC + DIFF


 • 60 проби на час
 • 15 µl венозна или капилярна кръв
 • Компактен, с вграден компютър
 • Отлична възпроизводимост в ниска и висока област
 • Висока линейност
Автоматичен Хематологичен анализатор Модел DF50CRP

Автоматичен Хематологичен анализатор

Модел DF50CRP

CBC + DIFF + CRP


 • 60 проби на час
 • 15 µl венозна или капилярна кръв
 • Компактен, с вграден компютър
 • Отлична възпроизводимост в ниска и висока област
 • Висока линейност
За повече информция се свържете с нас.