Хемостаза

Автоматични Коагулометри

от Миндрей

Модел Mindray С3100

Автоматичен Коагулометър

Модел Mindray С3100


 • 200 РТ/час
 • Механичен и оптичен метод
 • Автоматично подаване на кювети
 • Директно използване на първични епруветки
 • СЕ марка и връзка с ЛИС
Модел Mindray С3510

Автоматичен Коагулометър

Модел Mindray С3510


 • 300 РТ/час
 • Механичен и оптичен метод
 • Автоматично подаване на кювети
 • Директно използване на първични епруветки
 • СЕ марка и връзка с ЛИС
Модели DIAchek C1, DIAchek C2, DIAchek C4

Полуавтоматични Коагулометри

от Диалаб


Полуавтоматичен Коагулометър

Модели DIAchek C1, DIAchek C2, DIAchek C4


 • 1, 2 и 4 канални анализатори;
 • Стартиране на реакцията с реактив/проба;
 • Наличие на инкубационен блок за проби и реактиви;
 • Показване на резултати в сек., INR, %
 • Възможности за измерване на: PTB (протромбиново време в пълна кръв). PT, APTT, FIB, TT, AT, D-Dimer, Factors II V VII VIII IX X XI XII, Heparin, Protein C, Protein S, Free Protein S, Lupus Screen, Lupus Confirm и др.